Rainbow

Firma Rainbow Tours powstała w 1990 roku i nieprzerwanie od 22 lat oferuje szeroką gamę wycieczek. W chwili obecnej w swojej ofercie posiadamy oferty wypoczynkowe oraz wycieczki objazdowe w kilkudziesięciu krajach na świecie, na pięciu kontynentach. Jesteśmy jednym z największych biur podróży w Polsce, w 2011 roku na wakacje wysłaliśmy 128 tys. osób, a w tym planujemy wzrost o ok. 20%.
Jakość naszej oferty i wysoki standard obsługi były wielekrotnie nagradzane. W 2011 roku zdobyliśmy drugie miejsce w kategorii „Touroperator Roku” oraz pierwsze w kategorii „Najlepsza Obsługa Klienta”. Więcej na stronie nagrody.
Spółka giełdowa W 2007 roku firma weszła na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Jako spółka akcyjna, mamy obowiązek publikowania raportów finansowych. Jako jedna z nielicznych firm turystycznych w Polsce udostępniamy powszechnie takie dane. Dzięki temu mają Państwo pewność o kondycji firmy z którą wybierają się Państwo na urlop. W 2011 r odnotowaliśmy jednostkowy zysk netto na poziomie 4,87 mln zł i zysk skonsolidowany równy 2,9 mln zł. Wszystkie raporty są publikowane na bieżąco na stronie relacje inwestorskie.
Rzetelna firma Od 05-08-2010 r. nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma i udostępniamy szereg informacji świadczących o naszej wiarygodności. Program Rzetelna Firma promuje rzetelność płatniczą, oraz kreuje pozytywny wizerunek przedsiębiorstw zrzeszonych w programie. Program Rzetelna Firma jest prowadzona pod patronatem Krajowego Rejestru Długów , który rekomenduje współpracę jedynie z rzetelnymi firmami.
PIT Rainbow Tours posiada gwarancję ubezpieczeniową na wypadek pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów. Posiadamy jedną z najwyższych kwot ubezpieczeniowych w Polsce, która wynosi do 16.09.2012 ponad 37 mln zł. Od dnia 17.09.2012 jest jeszcze wyższa i opiewa na kwotę ponad 46 mln zł. Ubezpieczycielem jest Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA. Ubezpieczenie jest potwierdzone certyfikatem ważnym do 16.09.2013.
PIT Polska Izba Turystyki jest największą ogólnopolską organizacją samorządu gospodarczego przemysłu turystycznego, której dwudziestoletnia działalność to okres skutecznych starań o nowy kształt biznesu turystycznego w Polsce. Rainbow Tours jest wieloletnim członkiem Polskiej Izby Turystyki.
PIT Rainbow Tours jest jednym z założycieli Polskiego Związku Organizatorów Turystyki. Podstawowym celem i zadaniem Związku jest ochrona, obrona praw, dóbr osobistych i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, organizatorów turystyki i pośredników turystycznych wobec organów władzy i administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego, gospodarczego, zawodowego, związków zawodowych lub innych organizacji. Więcej na stronie stronie PZOT.

Ofertę Rainbowtours można rezerwować na www.orbisan.pl

TOP